fiskebild

Vattnen i Ekenäs skärgård är kända för sitt goda fiske, framför allt på gädda, men även gös och abborre kan nappa längs vassorna.

Ormnäs Camping erbjuder både roddbåtar och Linder 440 Fishing-motorbåtar (5hp) till uthyrning för fiskesugna.

Fiskelov

Personer mellan 18 och 64 är skyldiga att betala fiskevårdsavgift samt länsfiskekort för spinnfiske, medan mete ingår i allemansrätten. Man kan skaffa båda dessa i närmaste R-Kiosk, eller via Jord- och skogsbruksministeriets nätbutik.

Roddbåtar: 25€/dag

roddbat

Linder 440 Fishing 55€/dag (5hp)

motorbat

Båtarna hyrs ut i första hand i samband med stuguthyrning. Egen motor får användas.

Fiskevårdsavgift

22€ / år eller 7€ / vecka

Länsfiskekort

29€ / år eller 7€ / vecka